Koordynowanie procesem pozyskania znaku CE

Mając pomysł na nową maszynę i chcąc wprowadzić ją w obrót należy oznakować ją znakiem CE. Proces określają dyrektywy, które wskazują elementy niezbędne jakie powinien posiadać produkt jak również składowe dokumentacji projektowej. Jeżeli jesteś w trakcie projektowania maszyny lub posiadasz już gotową, a chcesz oznakować ją znakiem CE my podejmiemy się napisania do niej instrukcji obsługi, analizy i oceny ryzyka, wzoru deklaracji zgodności i określimy niezbędne badania jakie muszą zostać przeprowadzone na maszynie.

 

Jeżeli chcesz dostosować obecnie pracującą maszynę do aktualnych wymagań dyrektyw i nadać znak CE, my określimy zakres niezbędnych działań, które to umożliwią.

 

Proces certyfikacji maszyn ukończonych

Jest czasochłonny i wymaga przygotowania pełnej dokumentacji procesowej, w której skład wchodzi m.in. dokumentacja techniczna projektu, karta projektu, karta danych umieszczanych na maszynie, karta klasyfikacji maszyny, karta ograniczeń maszyny, karta z wykazem zastosowanych norm i dyrektyw  jak i karta typu check-list-a określająca kompletność dokumentacji.  Nieodłącznym elementem dokumentacji jest instrukcja obsługi i montażu, analiza i ocena ryzyka,  wyniki badań, wzór tabliczki znamionowej, wzór deklaracji zgodności, na podstawie którego każda gotowa maszyna ma swój indywidualny certyfikat odnoszący się do numeru seryjnego. 

 

Projektując maszynę od razu analizujemy jej budowę pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. Proces certyfikacji obejmuje również badania, które są wykonywane w zależności od rodzaju maszyny i tego, jakimi przepisami jest objęta. Takie badania w imieniu Klienta zlecamy odpowiednim jednostkom i nadzorujemy ich wykonanie. Na początku współpracy określamy terminy jak i zakres prac w poszczególnych etapach, omawiamy sposób prowadzenia wewnętrznej kontroli, która umożliwi identyfikowalność wyrobu gotowego dostarczonego do Klienta.

 

Proces certyfikacji maszyn nie spełniających wymagań 

W przypadku maszyn, które aktualnie nie spełniają wymagań obecnych przepisów (wyprodukowanych przed ich obowiązywaniem), określamy jakie dokumenty są nam potrzebne do zdiagnozowania koniecznych zmian umożliwiających nadanie znaku CE, a następnie projektujemy konieczne elementy i tworzymy pełną, wymaganą dokumentację procesową. Jeżeli wprowadzone zmiany są zmianami istotnymi, wówczas konieczne może okazać się przeprowadzenie badań, których zakres jest ustalany z jednostką je wykonującą.

 

Proces certyfikacji maszyn nieukończonych

Zakresem naszych działań w tym obszarze jest również wykonanie dokumentacji procesowej maszyny nieukończonej, czyli maszyny która samodzielnie nie może służyć do konkretnego zastosowania. Taka dokumentacja zawiera podobne elementy, co dokumentacja maszyny ukończonej z tą różnicą, iż ocena i analiza ryzyka jest wykonywana „na tyle, na ile jest to możliwe”,  wzór deklaracji odnosi się do deklaracji włączenia i nie ma wzoru tabliczki znamionowej, gdyż maszyna nieukończona nie może być znakowana znakiem CE.

.

 

Z

Kompleksowe działanie na każdym etapie współpracy

Koordynowanie procesem pozyskania czy też nadania znaku CE maszynie nowej, obecnie pracującej i nie mającej znaku CE jak również maszynie nieukończonej jest kompleksowe.

Koordynowanie procesem pozyskania znaku CE

Tworzenie modeli do druku 3D, wizualizacji 3D

Dowiedz się więcej >>

Inżynieria odwrotna

Dowiedz się więcej >>

Napisz do nas

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

10 + 2 =

Dane kontaktowe

ebc | 3D CAD PROJECT:

ul. T. Kościuszki 92/108
10-555 Olsztyn
NIP: 743-18-79-489

696 125 517

ebc | 3D CAD PROJECT to biuro konstrukcyjne projektujące maszyny i urządzenia rolnicze, do młynów i wytwórni pasz, magazyny zbożowe, prototypy, narzędzia, linie technologiczne, przenośniki, podnośniki, elementy do transportu grawitacyjnego. Tworzymy modele do druku 3D, wizualizacji 3D, modele CAD gotowego produktu, zajmujemy się inżynierią odwrotną, koordynowaniem procesem pozyskania znaku CE. Działamy na terenie całego kraju.